Close

Demography

POPULATION (AS PER 2011 CENSUS)

 

Sl.No Name of Circle No. of Households Male Population Female population Total Male Literate Population Female Literate Population Total
1 Bomdila 2509 5074 4718 9792 3638 2855 6493
2 Dirang 4144 9704 8697 18401 5428 3637 9065
3 Thembang 309 688 646 1334 266 220 486
4 Singchung 2815 9260 5274 14534 7395 3039 10434
5 Kamengbari-Doimara 82 160 156 316 92 53 145
6 Rupa 1615 3567 3182 6749 2385 1815 4200
7 Shergaon 771 1628 1449 3077 1003 790 1793
8 Kalaktang 1529 3369 3253 6622 1816 1509 3325
9 Balemu 220 427 389 816 237 155 392
10 Thrizino 837 2412 2451 4863 1387 1106 2493
11 Jamiri 805 3372 1626 4998 2151 903 3054
12 Bhalukpong 1129 2677 2365 5042 2049 1541 3590
13 Nafra 1394 3817 3586 7403 1719 1303 3022